Toàn Gia Thuận

Toàn Gia Thuận: Home » Sản phẩm » Máy phát điện
Máy phát điện
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:37

HK11000SDX

· Máy phát điện: HK11000SDX

· Tần số: 50 Hz

· Điện áp xoay chiều: 220V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 8 kVA

· Công suất định mức: 8.8 kVA

· Động cơ: KOHLER

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:34

HK16000TDX(SP)

· Máy phát điện: HK16000TDX

· Tần số: 50/60 Hz

· Điện áp xoay chiều: 380/415 V

· Pha: 3

· Công suất dự phòng: 14/16.4 kVA

· Công suất định mức: 12.5/14.2 kVA

· Động cơ: KOHLER

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:32

HK16000TDX(OP)

· Máy phát điện: HK16000TDX

· Tần số: 50/60 Hz

· Điện áp xoay chiều: 380/415 V

· Pha: 3

· Công suất dự phòng: 14/16.4 kVA

· Công suất định mức: 12.5/14.2 kVA

· Động cơ: KOHLER

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:29

HK16000SDX(SP)

· Máy phát điện: HK16000SDX

· Tần số: 50/60 Hz

· Điện áp xoay chiều: 220/240 V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 11/12.5 kVA

· Công suất định mức: 10/11.2 kVA

· Động cơ: KOHLER

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:26

HK16000SDX(OP)

· Máy phát điện: HK16000SDX

· Tần số: 50/60 Hz

· Điện áp xoay chiều: 220/240 V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 11/12.5 kVA

· Công suất định mức: 10/11.2 kVA

· Động cơ: KOHLER

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:24

HK7500

· Máy phát điện: HK7500

· Tần số: 50Hz/60Hz

· Điện áp xoay chiều: 220/240V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 6.0/7.1 kVA

· Công suất định mức: 5.6/6.5 kVA

· Động cơ: Kohler

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:21

HG16000TDX(SP)

· Máy phát điện: HG16000TDX(SP)

· Tần số: 50Hz

· Điện áp xoay chiều: 380V

· Pha: 3

· Công suất dự phòng: 14 kVA

· Công suất định mức: 12.5 kVA

· Động cơ: HONDA

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:19

HG16000TDX(OP)

· Máy phát điện: HG16000TDX

· Tần số: 50Hz

· Điện áp xoay chiều: 380V

· Pha: 3

· Công suất dự phòng: 14 kVA

· Công suất định mức: 12.5 kVA

· Động cơ: HONDA

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:17

HG16000SDX(SP)

· Máy phát điện: HG16000SDX

· Tần số: 50Hz

· Điện áp xoay chiều: 220V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 11 kVA

· Công suất định mức: 10 kVA

· Động cơ: HONDA

Item Price :  $0.00
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 14:15

HG16000SDX(OP)

· Máy phát điện: HG16000SDX(OP)

· Tần số: 50Hz

· Điện áp xoay chiều: 220V

· Pha: 1

· Công suất dự phòng: 11 kVA

· Công suất định mức: 10 kVA

· Động cơ: HONDA

Item Price :  $0.00
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
« Tháng 5 2017 »
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31